van Rems en Portier Assurantiën
 

Privacystatement

Welke gegevens gebruiken wij?

"Gewone" persoonsgegevens

Meestal vragen wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Bijvoorbeeld je kenteken en meldcode voor een autoverzekering. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben


Bijzondere persoonsgegevens

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die extra beschermd worden door de wet of waarvan we weten dat die makkelijk misbruikt kunnen worden.

Daaronder verstaan we bijvoorbeeld:

Je BSN.

Gegevens over je bankrekening.

Strafrecht gegevens: bij sommige verzekeringen moeten we van verzekeraars vragen of je een strafrechtelijk verleden hebt, zodat het risico voor een verzekering bepaalt kan worden.

Medische gegevens: dat gaat ook om gegevens die je geeft voor het zoeken naar een passende zorgverzekering, vragen die we soms namens een zorgverzekeraar stellen om het risico in te schatten en vragen die we je namens een overlijdensrisicoverzekeraar stellen.


Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

De dienst te leveren die je van ons vraagt:

om een vergelijking voor je te kunnen maken.

om je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.

om je te adviseren welke producten of diensten bij jouw situatie passen.

om het product keuze voor jou te aan te vragen of de dienst van je keuze te leveren.

om bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben, dat leggen we hier verder uit.

Om contact met je te houden:

om je te informeren over producten of diensten die je bij ons aangevraagd hebt.

En verder:

om fraude en misbruik tegen te gaan en ons aan de wet te houden.

om wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.


Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Hieronder een aantal voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen.


Telefoon

Wij helpen je graag via de telefoon. Wij nemen deze gesprekken niet op, maar maken wel gespreksnotities.


Brieven en e-mails

De brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen bewaren wij in je adviesdossier.


Verwerkers

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie kunnen wij die delen?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren wij je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen je gegevens niet en versturen geen gegevens naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

Technische dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten aan jou. Daarbij kun je denken aan de partij die onze website in de host of partijen die ons helpen om (veilig) informatie uit te wisselen.

Partijen die de premies berekenen of ons informatie geven over het ding wat je wil verzekeren. Soms halen we die gegevens op bij de verzekeraar en soms bij een derde partij die hierin gespecialiseerd is.

Partijen die ons helpen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of fraude te bestrijden.

Als we je schade behandelen, gebeurt dat door een schadebehandelaar van ons kantoor. Indien nodig worden je gegevens gedeeld met partners die de schade beoordelen of herstellen.

Fraude- en risicobeheersing

Verzekeraars en volmachtorganisaties in Nederland delen gegevens met elkaar in het Centraal informatiesysteem (CIS) om risico’s beheersbaar te maken en fraude tegengaan. Dat gebeurt door Stichting CIS.

Van Rems & Portier Ass.BV kan als tussenpersoon niet de gegevens in CIS raadplegen en/of vast (laten) leggen.

Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.


Hoe lang bewaren wij je
gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben: om de dienst te leveren die je van ons vraagt of zolang als het moet van de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens, of maken je gegevens anoniem.

Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. Met behulp van de anonieme gegevens doen we wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.


Beveiliging

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.


Wat zijn jouw rechten?

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

jouw gegevens bij ons opvragen.

jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.

jouw gegevens laten verwijderen. Het komt vaak voor dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.


Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens
.

Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.


Je toestemming stoppen
.

Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.


Hoe maak je gebruik van jouw rechten?

Stuur ons een brief of mail. Stuur daarbij of upload een kopie van je paspoort of ID-kaart. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je bericht, krijg je van ons een reactie.

Van Rems & Portier Ass BV

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Mozartlaan 25 AA

1217 CM Hilversum

Opbellen
E-mail
Info